اساسنامه مجمع عمومی دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام امروز تصویب می‌شود

کریم نجفی برزگر دبیر کل شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: مجمع عمومی دانشگاه‌های

ادامه