امروز آخرین مهلت داوطلبان آزمون دکتری برای تکمیل فرم انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند، تا آخر وقت امروز

ادامه